Verschiedene Stahlrohre in einer Lagerhalle

Ilmiantojärjestelmämme

Lain tiukka noudattaminen on meille erittäin tärkeää. Siksi huolehdimme järjestelmällisesti kaikkien lakien ja sisäisten sääntöjen noudattamisesta. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että parhaimmallakaan sääntöjen noudattamisen hallintajärjestelmällä ei voida estää yksittäisiä rikkomuksia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hyväksymme rikkomukset. Päinvastoin, haluamme selvittää ne, pysäyttää ne ja ottaa niistä opiksi tulevaisuutta varten, sillä vain näin voimme parantaa sääntöjen noudattamisen hallintajärjestelmäämme ja vähentää sääntöjenvastaisuuksia.

Tuemme vihjeiden antamista tällaisia sääntöjenvastaisuuksia koskien, mutta toisaalta ilmiantajat pelkäävät seuraamuksia. Siksi olemme aloittaneet yhteistyön Grant Thornton AG:n kanssa, ja vastaisuudessa he ottavat vastaan sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät vihjeet luottamuksellisesti. Hyvässä uskossa annetuista tiedoista ei saa määrätä seuraamuksia. Vilpittömästi toimivia ilmiantajia ei saa asettaa epäedulliseen asemaan eikä heitä saa rangaista.

Ilmiantojärjestelmä

Seuraavasta linkistä pääsee Grant Thorntonin verkkopohjaiseen ilmiantojärjes-telmään:

Ilmiantojärjestelmään

Järjestelmän kautta sääntöjenvastaisuuksista voi ilmoittaa luottamuksellisesti (ja tarvittaessa nimettömästi). Jotta vihjeet voidaan tutkia mahdollisimman nopeasti, niiden taustalla olevat sääntöjenvastaisuudet tulee kuvata mahdollisimman tarkasti. Ilmiantojärjestelmä pyytää nämä tarvittavat tiedot täsmällisten kysymysten avulla. Nimettömyyden takaava järjestelmä mahdollistaa myös yhteydenpidon ilmiantajan ja Grant Thorntonin välillä yksityiskohtien selvittämiseksi. Ilmiantajalle ilmoitetaan käsiteltyjen tietojen perusteella, miten ilmoituksen selvittämisessä on edistytty.

Ilmiantaja voi myös ottaa yhteyttä Grant Thorntoniin ilmiantojärjestelmän kautta ja keskustella henkilökohtaisesti näistä asioista.

Ilmiantojärjestelmän väärinkäyttö

Ilmiantojärjestelmää ei saa käyttää väärin. Huomautamme, että tahallinen väärien tietojen antaminen kolmansista osapuolista on rikos.

Tietosuoja

Olemme sitoutuneet takaamaan tietosuojan, mikä tarkoittaa, että rekisteröidyn oikeudet (mukaan lukien ilmiantojärjestelmään ilmoitetun, oletetun sääntöjen vastaisesti toimineen henkilön oikeudet) turvataan. Tähän kuuluu myös oikeus saada tietoa vihjeeseen liittyvien rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä. Rekisteröidyn etu saada tällaisia tietoja on yleensä toissijainen tutkinnan aikana. Tutkinnan päätyttyä tällainen tietopyyntö on kuitenkin täytettävä. Ilmiantajia suositellaan ottamaan tämä näkökohta huomioon erityisesti, jos he haluavat pysyä nimettöminä.

Lisätietoja tietosuojasta on tämän verkkosivuston tietosuojaselosteessa.

Tietojen takavarikointi

Huomautamme, että Grant Thorntonilla on salassapitovelvollisuus ilmiantajan toimittamien tietojen osalta. Tällaiset tiedot ovat kuitenkin yleensä takavarikoitavissa, eli tutkintaviranomaiset tai muut viranomaiset voivat tuomioistuimen määräyksellä takavarikoida tällaiset tiedot ja näin saada ne käyttöönsä.

Vaihtoehdot

Ilmiantojärjestelmän lisäksi työntekijämme voivat ilmoittaa sääntöjenvastaisuuksista myös ottamalla yhteyttä sääntöjen noudattamisen vastuuhenkilöömme tai esihenkilöön.