Saumattomat rakenne- ja koneteräsputket: E470 Ainesputket, S355 kuumavalssatut teräsputket, E355 E235 tarkkuusteräsputket

Saumattomat rakenne- ja koneteräsputket

Ainesputket, Saumattomat kuumavalssatut teräsputket, Tarkkuusteräsputket

Ainesputket

Teräslaatu: E470
Standardi: EN 10294-1
Ainestodistus: EN 10204:3.1
Toimitustila: AR (valssaustilainen)
Mitta-alueet: Ulkohalkaisija 30 - 250mm / Sisähalkaisija 20 - 200mm

Ainesputkia käytetään laajalti auto-, öljy-, kaasu-, maatalous- ja konepajateollisuudessa. Ainesputkista valmistetaan muun muassa holkkeja, hydraulisylinterin osia, akseleita, teloja, poria ja työkaluja.

Ainesputket kuuluvat saumattomiin kuumavalssattuihin teräsputkiin ja niiden valmistuksessa sovellettu EN-normi 10294-1 perustuu putkista koneistettavissa oleviin puhtaisiin mittoihin, mille valmistava tehdas antaa takuun. Yleisin varastoitava teräslaatu E470 on matalahiilinen seostettu teräs, jolla on korkeampi lujuus verrattuna tavanomaiseen E355 tai S355 rakenneteräkseen, säilyttäen kuitenkin hyvän hitsattavuuden. Putkille ei ole tehty valssauksen jälkeistä erillistä lämpökäsittelyä, mistä johtuen iskusitkeysominaisuuksia ei ole määritelty, eikä testattu. Terästä on käsitelty lastuttavuuden parantamiseksi ja se on myös karkaistavissa.

Tuotesivu

Saumattomat kuumavalssatut teräsputket

Teräslaatu: S355J2H, S355+N
Standardi: EN 10210-1, EN 10297-1
Ainestodistus: EN 10204:3.1
Toimitustila: N (normalisoitu)
Mitta-alueet: Ulkohalkaisija 17,2 - 660 mm / Seinämä 2,3 - 100 mm

Saumattomia paksuseinämäisiä rakenneteräsputkia käytetään muun muassa rakennusten runkorakenteissa, siltarakenteissa, kaiteissa, koneenrakennuksen osissa, teloissa, telineissä, nostureissa jne.

S355 on matalahiilinen seostettu teräs. Tälle keskilujalle teräslaadulle on tunnusomaista sekä hyvät hitsausominaisuudet että hyvä iskunkestävyys. S355J2H soveltuu hyvin käytettäväksi myös kylmissä olosuhteissa.

Tuotesivu

Saumattomat tarkkuusteräsputket

Teräslaatu: E235, E355
Standardi: EN 10305-1
Ainestodistus: EN 10204:3.1
Toimitustila: C (kylmävedetty), N (normalisoitu)
Mitta-alueet: Ulkohalkaisija 3 - 280 mm / Seinämä 0,5 - 20 mm

Saumattomia tarkkuusteräsputkia käytetään silloin kun putkelta vaaditaan erityisen korkeaa mittatarkkuutta. Eritysominaisuuksiensa ansiosta tarkkuusteräsputkia käytetään tyypillisesti pneumatiikka- ja hydrauliikkakomponenteissa ja koneenosissa.

E235 ja E355 ovat matalahiilisiä seostettuja teräksiä, joilla on hyvät koneistus- ja hitsausominaisuudet. 

Tuotesivu

Saumattomat neliö- ja suorakaideputkipalkit

Teräslaatu: S355J2H
Standardi: EN 10210-1/-2
Ainestodistus: EN 10204:3.1
Toimitustila: Kuumavalssattu
Mitta-alueet: Ulkohalkaisija 40 - 400 mm / Seinämä 2,9 - 20 mm

Saumaton, neliön tai suorakaiteen muotoinen putkipalkki. RHS-putkia (Rectangular Hollow Section) käytetään laajalti mm. rakennusten, siltojen ja laivojen runkorakenteissa ja kaiteissa.

S355 on matalahiilinen seostettu teräs. Tälle keskilujalle teräslaadulle on tunnusomaista sekä hyvät hitsausominaisuudet että hyvä iskunkestävyys. S355J2H soveltuu hyvin käytettäväksi myös kylmissä olosuhteissa.

Tuotesivu